สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

โดยมั่นใจว่าผู้ลี้ภัยและผู้ลี้ภัยสามารถได้รับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและไม่ได้ถูกส่งกลับไปยังประเทศที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่อการถูกประหัตประหาร, การทรมานหรือความรุนแรง ในการประชุมสุดยอดผู้นำวิกฤติผู้ลี้ภัยในปีพ. ศ. 2560 นายกฯ นายประยุทธ มุ่งมั่นที่จะสร้างกลไกการคัดกรองผู้ลี้ภัยที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มการเข้าถึงการศึกษาและการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ลี้ภัยในประเทศไทย

ประเทศไทยกำลังเรียกร้องให้รัฐบาลปฏิบัติตามพันธกรณี เพื่อสนับสนุนวันผู้ลี้ภัยโลกกลุ่มผู้สนับสนุนกำลังเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยกเลิกนโยบายการจับกุมและกักขังผู้ลี้ภัยให้พ้นกำหนดและหยุดการปฏิบัติต่อผู้อพยพผิดกฎหมายซึ่งพวกเขากล่าวว่าทำให้สถานการณ์แย่ลงเท่านั้น ส่วนใหญ่ในความเป็นจริงชอบที่จะกลับบ้าน แต่ที่มักจะเป็นไปไม่ได้ MacDonald กล่าวว่า เธอเสริมว่าประเทศที่ตั้งถิ่นฐานไม่ใช่ UNHCR ตัดสินใจที่จะยอมรับผู้อพยพ