ประสิทธิภาพการทำงานของกีฬา

นักกีฬาที่ใช้งานด้านบนที่มีประสบการณ์การล่วงละเมิดทางเพศหรือทางกายภาพในบางช่วงเวลาในชีวิตของพวกเขามีความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬามากขึ้น การศึกษาใหม่จากศูนย์การวิจัยกรีฑาที่Linköping University ในสวีเดนแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การใช้ความรุนแรงในชีวิตตลอดจนความเสี่ยงในการบาดเจ็บของนักกีฬาหญิง

การศึกษาได้ดำเนินการกับนักกีฬายอดเยี่ยมในสวีเดนและเป็นครั้งแรกในการตรวจสอบผลกระทบของการล่วงละเมิดทางเพศและร่างกายสำหรับนักกีฬา ก่อนหน้านี้ในปีพ. ศ. 2561 ศูนย์วิจัยกรีฑาได้ตีพิมพ์รายงานที่ได้รับมอบหมายจากสมาคมกรีฑาแห่งสวีเดนซึ่งได้สำรวจความผิดเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศภายในนักกีฬาชาวสวีเดน เราต้องการไม่เพียง แต่จะทำซ้ำการศึกษาของเราต่อหน้าการรุกรานเท่านั้น แต่ยังเป็นการตรวจสอบว่านักกีฬามีความหมายอะไรบ้างเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของกีฬาอย่างไร