การเสริมสร้างกล้ามเนื้อ

การออกกำลังกายรวมถึงกิจกรรมการเดินและการเสริมสร้างกล้ามเนื้อมีความสัมพันธ์กับการลดความเสี่ยงของโรคตับแข็งที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญโรคตับเรื้อรังกำลังเพิ่มขึ้น และในปัจจุบันยังไม่มีแนวทางสำหรับประเภทของการออกกำลังกายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการป้องกันการเสียชีวิตจากโรคตับแข็ง นักวิจัยหวังว่าสิ่งที่ค้นพบเหล่านี้จะช่วยให้คำแนะนำการออกกำลังกาย

เฉพาะสำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อโรคตับแข็งและภาวะแทรกซ้อน ประโยชน์ของการออกกำลังกายไม่ใช่แนวคิดใหม่ แต่ผลกระทบของการออกกำลังกายต่อการเสียชีวิตจากโรคตับแข็งและมะเร็งตับยังไม่ได้รับการสำรวจในระดับนี้ การค้นพบของเราแสดงให้เห็นว่าการเดินและการฝึกความแข็งแรงช่วยลดความเสี่ยงของโรคตับแข็งซึ่งมีความสำคัญเนื่องจากเรารู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได้